home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

OCHRONNE LISTWY BEZPIECZEŃSTWA (karta nr 938)

Na system ochronnych listw bezpieczeństwa składa się kauczukowy element wyprofilowany w postać wydrążonej komory, zintegrowanej z czujnikiem.

Listwami bezpieczeństwa można zabezpieczyć drzwi automatyczne pojazdów lub maszyn, różnego rodzaju podnośniki (w przemyśle samochodowym, papierniczym, tekstylnym itp.), wszelkiego rodzaju pojazdy poruszające się po hali zakładowej oraz roboty – tam gdzie działanie systemu może stwarzać zagrożenie dla człowieka. Listwy zainstalowane na podłodze mogą wspomagać ruch pojazdów (np. przy wjeździe pojazdu na listwę może nastąpić zamknięcie lub otwarcie drzwi czy włączenie systemu alarmowego). Ta sama listwa może ułatwić obsługę np. ciągu maszynowego gdzie odległość od jednego do drugiego punktu jest długa. Wówczas naciśnięcie stopą wyzwoli sygnał, w wyniku którego nastąpi natychmiastowe wyłączenie całego ciągu maszyn. Ta sama zasada może być wykorzystana do zamknięcia lub otwarcia odległych drzwi itd.

Urządzenia te cechuje bardzo wysoka niezawodność i trwałość. Są one odporne na uszkodzenia mechaniczne, wpływ warunków atmosferycznych oraz substancji ropopochodnych i żrących. Dużym atutem jest także przystępna cena i łatwość montażu.

szyny

NBR- kauczuk (butadienowo-akrylo) nitrylowy

szyny

EPDM- kauczuk etylenowo-propylenowy

szyny

powrót