nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar siły (Tensometry)

Zakres pomiarowy od 0,5 N do 10.000 KN

[przegląd produktów] tensometr

powrót

(karta nr 519)