home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

(karta nr 3200)

Cennik zespo造 przygotowania powietrza - seria 4000

FILTRO - REDUKTORY

FILTRO - REDUKTORY Z ZAWORAMI ZWROTNYMI

W4000 - 8G

34,90 Euro

W4100 - 8G

55,90 Euro

W4000 - 8G - Y

46,90 Euro

W4100 - 8G -F1

66,90 Euro

W4000 - 8G - F1

45,90 Euro

W4100 - 8G - T

49,90 Euro

W4000 - 8G - T

29,90 Euro

W4100 - 10G

55,90 Euro

W4000 - 10G

34,90 Euro

W4100 - 10G -F1

66,90 Euro

W4000 - 10G - Y

46,90 Euro

W4100 - 10G - T

49,90 Euro

W4000 - 10G - F1

45,90 Euro

W4100 - 15G

55,90 Euro

W4000 - 10G - T

29,90 Euro

W4100 - 15G -F1

66,90 Euro

W4000 - 15G

34,90 Euro

W4100 - 15G - T

49,90 Euro

W4000 - 15G - Y

46,90 Euro

 

 

W4000 - 15G - F1

45,90 Euro

 

 

W4000 - 15G - T

29,90 Euro

 

 

 

REDUKTORY

REDUKTORY Z ZAWORAMI ZWROTNYMI

R4000 - 8G

31,90 Euro

R4100 - 8G

36,90 Euro

R4000 - 8G - T

25,90 Euro

R4100 - 8G - T

31,90 Euro

R4000 - 10G

31,90 Euro

R4100 - 10G

36,90 Euro

R4000 - 10G - T

25,90 Euro

R4100 - 10G - T

31,90 Euro

R4000 - 15G

31,90 Euro

R4100 - 15G

36,90 Euro

R4000 - 15G - T

25,90 Euro

R4100 - 15G - T

31,90 Euro

 

FILTRY

FILTRY MGΧ OLEJOWEJ

F4000 - 8G

21,90 Euro

M4000 - 8G

40,90 Euro

F4000 - 8G - Y

35,90 Euro

M4000 - 8G - F1

52,90 Euro

F4000 - 8G - F1

32,90 Euro

M4000 - 10G

40,90 Euro

F4000 - 10G

21,90 Euro

M4000 - 10G - F1

52,90 Euro

F4000 - 10G - Y

35,90 Euro

M4000 - 15G

40,90 Euro

F4000 - 10G - F1

32,90 Euro

M4000 - 15G - F1

52,90 Euro

F4000 - 15G

21,90 Euro

 

 

F4000 - 15G - Y

35,90 Euro

 

 

F4000 - 15G - F1

32,90 Euro

 

 

 

ZAWORY ODCINAJ。E Z ODPOWIETRZENIEM

ZAWORY ODCINAJ。E Z ZAMKNI犴IEM

V3000 - 8G

16,90 Euro

V3010 - 8G

22,90 Euro

V3000 - 10G

16,90 Euro

V3010 - 10G

22,90 Euro

V3000 - 15G

16,90 Euro

V3010 - 15G

22,90 Euro

 

SMAROWNICE

ELEMENTY MONTA烙WE

L4000 - 8G

23,90 Euro

B410

6,48 Euro

L4000 - 10G

23,90 Euro

B420

1,62 Euro

L4000 - 15G

23,90 Euro

B430

1,62 Euro

 

 

C4000 - J400

2,52 Euro

 

 

A400 - 8G

8,1 Euro

 

 

A400 - 10G

8,1 Euro

 

 

A400 - 15G

8,1 Euro

 

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

 

F4000-ELEM

4,320 Euro

 

 

F4000-ELEM-Y

15,84 Euro

 

 

F4000-KIT

12,96 Euro

 

 

F4000-BOWL

9,54 Euro

 

 

F4000-BOWL - F1

30,96 Euro

 

 

W4000-KIT

27,72 Euro

 

 

M4000-ELEM

25,56 Euro

 

 

M4000-KIT

26,28 Euro

 

 

L4000-KIT

15,48 Euro

 

 

R4000-KIT

15,66 Euro

 

 

R4000-DIAPH

4,50 Euro

 

 

 

SYMBOLE

8G - gwint 1/4" BSP

L - wersja z niskim zakresem ci郾ie 0.5-3.5 bar

10G - gwint 3/8" BSP

F1 - automatyczny spust kondensatu NC

15G - gwint 1/2" BSP

F - automatyczny spust kondensatu NO

T - wersja bez manometru

Y - wk豉d filtracyjny 0,3 mikrometraUWAGA: Wszystkie ceny netto w Euro.

powr鏒