home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Zasilacze stabilizowane (karta nr 881)

do montażu na szynie T-35.

ZS 1-6

Zasilacze transformatorowe 12W ZS 1-6 [więcej informacji]

ZI 1-6

Zasilacze impulsowe 50W ZI 1-6 [więcej informacji]

ZI 11-14

Stabilizatory impulsowe ZI 11-14 [więcej informacji]

powrót