home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Enkodery (karta nr 327)

enkoderenkoder

wykonanie z wałkiem              wykonanie z otworem

Wymóg precyzyjnego określenia położenia kątowego (pozycjonowania) elementu podlegającego ruchowi obrotowemu, a także potrzeba dokładnego zmierzenia prędkości obrotowej tegoż elementu, występują w urządzeniach i maszynach licznych gałęzi przemysłu stanowiąc metrologiczne podstawy szeroko rozumianych układów napędowych (np. dla maszyn obróbki skrawaniem, urządzeń dźwigowych, robotów przemysłowych itp.). Niezwykle bujny rozwój elektroniki wymusza opracowania i produkcję coraz bardziej wyrafinowanych, dokładnych i niezawodnych przetworników pomiarowych obrotu. Takimi właśnie cechami charakteryzują się optoelektroniczne przetworniki pomiarowe obrotu niemieckiej firmy Fritz Kübler GmbH.
Rozróżnia się dwa typy przetworników: - impulsowe i absolutne - działające wg odmiennych zasad działania.

Enkodery inkrementalne wersje miniaturowe (z wałkiem i otworem pod wałek)

[więcej informacji]

Enkodery inkrementalne wersje z wałkiem

[więcej informacji]

Enkodery inkrementalne wersje z otworem pod wałek

[więcej informacji]

Enkodery absolutne jednoobrotowe wersja z wałkiem

[więcej informacji]

Enkodery absolutne jednoobrotowe wersja z otworem pod wałek

[więcej informacji]

Enkodery absolutne wieloobrotowe wersje z wałkiem

[więcej informacji]

Enkodery absolutne wieloobrotowe wersja do sieci przemysłowych

[więcej informacji]

Przetworniki przesunięcia liniowego

[więcej informacji]

Akcesoria i wyposażenie

[więcej informacji]

Zasady działania:

Przetwornik impulsowy - ma naniesione na przezroczystej tarczy wirnika nieprzezroczyste kreski kodujące. Poprzez obrót tarczki wytwarzany jest sygnał świetlny o charakterze "0 - 1" (jasno - ciemno), który w układzie elektronicznym przetwornika zostaje przekształcony w wyjściowy sygnał cyfrowy. Wartość pomiarowa tworzona jest przez odpowiednie sumowanie impulsów w zewnętrznym układzie elektronicznym. Maksymalna ilość kresek kodujących wynosi 5000, a odpowiadająca jej rozdzielczość kątowa 360°/5000  tj. ca  4,3'.

Przetwornik absolutny - ma naniesiony na tarczy kod cyfrowy, najczęściej Gray - rzadziej binarny standardowy lub BCD. Rozdzielczość przetwornika (1 obr) wynosi 10, 12 lub 13 bitów - tarcza posiada więc odpowiednio 10,12 lub 13 okręgów z naniesionymi odcinkami przezroczystymi i nieprzezroczystymi, stanowiącymi dla układu emitora i odbiornika światła źródło sygnałów

"0 - 1" (ciemno - jasno).

Rozróżnia się przetworniki absolutne pozycjonujące w zakresie:  tylko jednego obrotu (360°)   wielu obrotów
Dla 13 bitowego przetwornika 1-obrotowego rozróżnialnych jest łącznie 2 (do 13-tej) różnych pozycji, a więc rozdzielczość kątowa wynosi  +/- 360°/8192 tj. ca +/- 2,6'.
Dla 24 bitowego przetwornika wieloobrotowego rozdzielczość kątowa w ramach jednego obrotu wynosi +/- 360°/4096 tj. ca +/- 5,3', natomiast maksymalna, mierzalna ilość obrotów jest równa

2 (do 12-tej) tj. 4096.

Uwaga: w przypadku zaniku napięcia zasilania przetworniki absolutne - po jego powrocie - wskazują rzeczywistą wartość położenia kątowego nadzorowanego obiektu.

powrót