home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

System magazynowania wapna. (karta nr 3347)

Dla Lhoist Opolwap S.A w Tarnowie Opolskim wykonali¶my sterowanie transportem pneumatycznym i magazynowaniem wapna. Układ zakończony załadunkiem cystern samochodowych tkzw. rękawy.

magazynowanie wapna magazynowanie wapna magazynowanie wapna

powrót