(karta nr 3346)
 

Oddymianie

Nowa norma EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych), precyzuje wymagania dotyczące tradycyjnych klap dymowych montowanych na dachu oraz klap dymowych montowanych w fasadzie budynku, zwanych potocznie oknami oddymiającymi. Norma ta została wprowadzona do obligatoryjnego stosowania we wszystkich krajach UE od 1 kwietnia 2004r., równolegle z regulacjami krajowymi. Od 1 września 2006r. nowe regulacje europejskie ostatecznie zastąpiły krajowe regulacje, także w Polsce.

Zgodnie z normą EN 12101-2 okienny system oddymiania (okno + napęd, tzw. NSHEV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywą 93/68/WE. Nasza firma oferuje przetestowane i certyfikowane rozwiązanie Euro-SHEV, składające się okien oddymiających wraz z odpowiednim systemem sterowania.

Dobór odpowiedniego rozwiązania (okien i napędów), zgodnie z obowiązującą normą powinien być uzależniony od parametrów i charakterystyki danego budynku. Wspieramy w doborze odpowiednich elementów systemu oddymiania. Sposób obliczeń został przetestowany i zaaprobowany przez VdS, jest zgodny z europejską normą EN 12101-2 i wymagany w Polsce. Różnorodność rozwiązań oferowanych przez naszą firmę daje możliwość pełnej swobody architektonicznej w procesie planowania oraz realizowania projektów.

Dobrane urządzenia oznaczone są etykietą CE, na której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące danego systemu oddymiania, m.in. nazwa i typ okna oddymiającego, powierzchnia czynna, klasy obciążenia wiatrem, śniegiem, skuteczność w niskiej temperaturze, niezawodność i odporność na działanie wysokiej temperatury.
We wszystkich krajach UE, w których norma EN 12101-2 jest obligatoryjna, w tym także w Polsce, rozwiązanie Euro-SHEV może być stosowane bez potrzeby wykonywania dodatkowych testów i uzyskiwania dodatkowych certyfikatów.

Oferujemy m.in. centrale, napędy, czujki i przyciski oddymiania renomowanej firmy D+H.

Centrale oddymiania kontrolują ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje dotyczące stanu systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na płycie przycisków ręcznych oddymiania.

Oferowane napędy łańcuchowe, napędy zębatkowe mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje sygnalizacji stanu położenia oraz umożliwiające współpracę z blokadami oraz klamkami elektrycznymi, roletami itp.

W ofercie znajduje się szeroki asortyment konsol pozwalających na dopasowanie elementów montażowych do każdego typu okna.

powrót