(karta nr 3349)
 

Pomiar zużycia i przepływu sprężonego powietrza.

Dla:

  • Dozamel Sp. z o.o., Wrocław wykonaliśmy kilkanaście układów pomiaru sprężonego powietrza
  • Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o., Tarnów Opolski wykonaliśmy kilkanaście układów pomiaru sprężonego powietrza, pomiary przepływu wody
  • Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" S.A., Kalisz wykonaliśmy układy pomiaru przepływu pary wodnej
  • Zakładów Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A., Prudnik wykonaliśmy układy pomiaru przepływu pary wodnej oraz wody

Zwężki pomiarowe ( kryzy pomiarowe ) są najczęściej stosowanymi elementami służącymi do pomiaru przepływów mediów płynnych o dowolnych parametrach ciśnienia i temperatury, ale o jednorodnej fazie skupienia (para wodna, woda, gazy, oleje itp.)

Układy pomiarowe, zrealizowane na zwężkach pomiarowych, wykonanych w oparciu o PN-93/ M-53950/01, posiadają dopuszczenie PKNiM do pomiarów rozliczeniowych.

Sygnał standardowy uzyskany z przetwornika różnicy ciśnień zwężki pomiarowej, wspólnie z sygnałami korekcyjnymi temperatury i ciśnienia strumienia media, pozwala na uzyskanie z dużą dokładnością (∼1% w zakresie 7-100%) rzeczywistego pomiaru przepływu masowego i energetycznego.

Pomiary przepływów, bez korekcji mogą być stosowane tylko do mediów o stałych parametrach P-ciśnienia i T-temperatury, gdyż błędy wynikające z ich zmienności mogą dochodzić do kilkudziesięciu procent.

Dla pomiarów rozliczeniowych zaleca się:

  • stosowanie niepierwiastkujących przetworników różnicy ciśnień oraz korekcyjnych sygnałów z przetworników ciśnienia i temperatury o dokładności przetwarzania <0,3%.
  • dla przepływów o wymaganej szerokiej zakresowości (Fmax / Fmin 100% / 20% uwzględniające małe prędkości przepływów) poleca się stosowanie dwóch przetworników różnicy ciśnień, pracujących w obszarach: pierwszy 0-30 %, drugi 0-100 % zakresu pomiarowego. Przez powyższe zmniejszy się udział w błędzie całkowitym pomiaru (podstawową wartość błędu od różnicy ciśnienia) co pozwala na zwiększenie obszaru zakresowości od 7 do 100%,
  • realizacja powyższych pomiarów na wielolicznikowych urządzeniach mikroprocesorowych specjalizowanych do pomiarów masowych, objętościowych i energetycznych z korekcją od zmian ciśnienia i temp., wyposażonych w funkcję przełączeniową sygnałów pomiarowych przepływu.

Wyposażone są w wyjścia analogowe oraz RS-485. Istnieje także możliwość archiwizacji danych na kartach MMC/SD.

Ciśnienie nominalne:

  • kryzy PN6 ÷ PN100

Średnice nominalne:

  • kryzy DN50 ÷ DN1000 ( kwadrantoweDN25 ÷ DN500)

Wykonujemy dobór, obliczenia kryz pomiarowych, montaż oraz uruchomienie układu.

powrót