home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar zużycia i przepływu sprężonego powietrza.

Dla:

Zwężki pomiarowe ( kryzy pomiarowe ) są najczęściej stosowanymi elementami służącymi do pomiaru przepływów mediów płynnych o dowolnych parametrach ciśnienia i temperatury, ale o jednorodnej fazie skupienia (para wodna, woda, gazy, oleje itp.)

Układy pomiarowe, zrealizowane na zwężkach pomiarowych, wykonanych w oparciu o PN-93/ M-53950/01, posiadają dopuszczenie PKNiM do pomiarów rozliczeniowych.

Sygnał standardowy uzyskany z przetwornika różnicy ciśnień zwężki pomiarowej, wspólnie z sygnałami korekcyjnymi temperatury i ciśnienia strumienia media, pozwala na uzyskanie z dużą dokładnością (∼1% w zakresie 7-100%) rzeczywistego pomiaru przepływu masowego i energetycznego.

Pomiary przepływów, bez korekcji mogą być stosowane tylko do mediów o stałych parametrach P-ciśnienia i T-temperatury, gdyż błędy wynikające z ich zmienności mogą dochodzić do kilkudziesięciu procent.

Dla pomiarów rozliczeniowych zaleca się:

Wyposażone są w wyjścia analogowe oraz RS-485. Istnieje także możliwość archiwizacji danych na kartach MMC/SD.

Ciśnienie nominalne:

Średnice nominalne:

Wykonujemy dobór, obliczenia kryz pomiarowych, montaż oraz uruchomienie układu.

powrót

(karta nr 3349)