(karta nr 2697)
 

TRW - pomiar przepływu ścieków

Dla : Tabor Szynowy Opole S.A.
ul. Rejtana 7
45-332 Opole

Pomiar przepływu ścieków jest w wielu przypadkach koniecznością wymuszaną przez instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Wybór odpowiedniej metody pomiarowej w większości przypadków determinuje późniejszą prawidłową pracę układu oraz brak problemów ze służbami ochrony środowiska.

W tym przypadku należało opomiarować przepływ ścieków przemysłowych powstałych w wyniku mycia wagonów. Przepływ ten charakteryzuje się dużą nierównomiernością, od 0,5 m3/h do 15m3/h. Właśnie ze względu na tak dużą rozpiętość przepływu oraz możliwości techniczne wykonania prac na obiekcie (brak miejsca na wykonanie dużych prac ziemnych, konieczność zredukowania wypływów ścieków z zakładu z 2 do 1) zdecydowaliśmy się na wykonanie przepompowni ścieków z wykorzystaniem o przepływomierza elektromagnetycznego. Układ obejmował dostawę pompy ścieków wraz z armaturą, komory pomiarowej gdzie został zamontowany przepływomierz elektromagnetyczny oraz szafki sterowniczej. Zastosowano przepływomierz firmy Siemens typ Magflo MAG 5100W z elktroniką MAG 6000. Układ znajdujący się w szafce sterowniczej posiada wszelkie zabezpieczenia prądowe i napieciowe pompy i przepływomierza oraz sygnalizację stanów awaryjnych pracy układu. Wyświetlacz/licznik przepływomierza znajduje sie w szafie sterowniczej gdzie wraz ze sterownikiem pompy umożliwia pełny wgląd w pracę układu przepompowni ścieków.

Układ taki sprawdza się szczególnie gdy przepływ ścieków charakteryzuje się dużą nierównomiernością ponieważ nie ma ona wpływu na pracę i dokładność pomiarową układu. Po kilku miesięcznym okresie eksploatacji ocena użytkownika jest bardzo pozytywna a układ pracuje bez problemów i uzyskał pozytywną opinie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Opola.

powrót