(karta nr 3348)
 

Suszenie i frakcjonowanie piasku.

Dla Kruszywa Polskie Sp. z o.o.
Rybaki k/Kościerzyny

wykonaliśmy układ sterowania i wizualizacji procesem suszenia i sortowania piasku i kruszyw.
Dla masowego przesiewania piasku użyto przesiewacza firmy ALLGAIER.
Wizualizacja wykonana na programie Vix.

powrót