home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Suszenie i frakcjonowanie piasku. (karta nr 3348)

Dla Kruszywa Polskie Sp. z o.o.
Rybaki k/Kościerzyny

wykonaliśmy układ sterowania i wizualizacji procesem suszenia i sortowania piasku i kruszyw.
Dla masowego przesiewania piasku użyto przesiewacza firmy ALLGAIER.
Wizualizacja wykonana na programie Vix.

magazynowanie wapna magazynowanie wapna magazynowanie wapna

powrót