(karta nr 951)
 

PRZETWORNICA TRAMWAJOWA

Zastosowanie

Kompaktowa przetwornica statyczna tramwajowa PES-2000/2/3, przeznaczona jest do zasilania obwodów pomocniczych napięciem stałym w zakresie 40V oraz do zasilania napięciem przemiennym silników asynchronicznych zintegrowanego zespołu wentylacyjnego, służącego do chłodzenia rozrusznika i silników napędu tramwaju.

Budowa

Urządzenie składa się z dwóch bloków połączonych ze sobą :

blok 1:

Dwa lub cztery wentylatory, napędzane silnikami asynchronicznymi prądu przemiennego,

blok 2:

Zespół elektroniczny umieszczony w oddzielnej obudowie, w skład którego wchodzi: przetwornica napięcia trakcyjnego na napięcie stałe wraz z niezbędnymi układami filtrującymi, kontrolnymi i zabezpieczającym oraz falownika sterującego pracą silników napędzających wentylatory.

Zespół elektroniczny został zbudowany z wykorzystaniem najnowszych podzespołów IGBT i technologii stosowanych w urządzeniach elektroniki przemysłowej. Całą pracą urządzenia oraz jej samokontrolą zarządza układ mikroprocesorowy. Przy instalacji w starych systemach napędowych przetwornica umożliwia, dzięki bardzo stabilnemu napięciu wyjściowemu, instalację wielu urządzeń elektronicznych wrażliwych na warunki zasilania, co w dotychczasowych systemach sprawiało wiele problemów. Kontrolę prawidłowości pracy przetwornicy oraz wentylatorów, można obserwować za pomocą kontrolek wyprowadzonych na pulpit motorniczego. W wypadku awarii przetwornicy lub zaniku napięcia zasilania, przetwornica nie powoduje odłączenia baterii akumulatorów, co umożliwia działanie wszystkich obwodów awaryjnych tramwaju. Dzięki zastosowaniu równoczesnej kontroli procesora nad działaniem wszystkich podzespołów przetwornicy, jest ona odporna na zakłócenia pochodzące z sieci zasilającej, na przeciążenia i zwarcia obwodów wyjściowych oraz na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.

Wentylatory oraz zespół elektroniczny połączony jest ze sobą za pomocą odsprężynowanej ramy. Wszystkie elementy można szybko ze sobą połączyć lub rozłączyć dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych oraz gniazd i wtyków o wysokiej szczelności, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zanieczyszczenia. Przetwornica przystosowana do współpracy z tramwajem 102N posiada podłączony dodatkowy zespół wentylatorów, podłączony do przetwornicy za pomocą przewodu.

Dane techniczne

moc znamionowa 11 kW
- napięcie znamionowe zasilania 600 V DC
- dopuszczalne zmiany napięcia zasilania 420 ÷ 920 V DC
- prąd wyjściowy znamionowy 80 A
- maksymalny prąd wyjściowy 100 A
- moc wyjściowa 40 DC 6.5 kW
- znamionowe napięcie wyjściowe 40 V DC ± 1 V
- napięcie probiercze izolacji 5 kV
- stopień ochrony IP 66
- masa przetwornicy 39,5 kg
- masa łączna przetwornicy zjednym układem wentylacyjnym 82,5 kg
- 2 wentylatory promieniowy o wysokiej sprawności o mocy 760W (lub 4 wentylatory o mocy 480 W –opcja dla tramwaju 102N)
- wydajność wentylatorów 2x2860 m3/h
- ciśnienie pojedynczego wentylatora 100 Pa

powrót