Wizualizacja silosów magazynowych.

Dla największego w Polsce producenta betonowej kostki brukowej wykonaliśmy modernizację trzech węzłów betoniarskich. Silosy magazynowe zostały wyposażone w system bezpieczeństwa, który kontroluje proces napełniania silosa i zapobiega przedostaniu się pyłu do otoczenia.

Dodatkowo dla operatorów cystern załadowczych oraz pracowników zakładu, na szafach sterowniczych wykonaliśmy prostą wizualizację poziomu materiału w zbiornikach.

W przypadku gdy operator cysterny będzie próbował ładować materiał do zabronionego zbiornika rura załadowcza zostaje zamknięta przez zawór odcinający.